Læringssti

Publisert: 14.10.2015, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
BHA til boring

Bottom Hole Assembly - BHA

Bottom Hole Assembly betyr nedihullsutstyr og beskriver utstyret som brukes nederst i borestrengen som verktøy for å oppnå en effektiv og sikker bore- eller brønnoperasjon.
 

Uttrykket Bottom Hole Assembly (BHA) omfatter alt utstyr som brukes i en arbeidsstreng i brønnen. Det kan være både for vertikal boring, retningsboring, logging, brønntesting, komplettering og brønnservice. Felles for BHA er at det er den delen av arbeidsstrengen som har andre funksjoner enn bare å lede utstyr inn og ut av brønnen, slik som f.eks. borerør (Drillpipe), kabel (Wireline) eller kveilerør (Coiled Tubing). I emnet Bottom Hole Assembly – BHA ser vi nærmere på utstyr som brukes til boring, både vanlig boring og retningsboring.


Forkortelsen BHA er vanlig å bruke i skriftlig form og er allment kjent i oljeindustrien over hele verden. Det er vanligere å uttale BHA som "Bottom Hole Assembly".


I emnet BHA er det sentralt at du forstår hvilken oppgave de ulike komponentene har i BHA og hvordan boring gjennomføres med brønnbaneendring og logging underveis.


Læringsmål/delmål
 

    •    Du skal navngi komponentene og sette disse inn i arbeidsstrengen for boring.
    •    Du skal beskrive verktøyets oppbygning og oppgave i BHA.
    •    Du skal forklare verktøyets virkemåte i brønnen.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti