Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Boredekksarbeider jobber i toppen av ramriggen

Sikring mot fall og klemskader

I denne læringsstien ser vi nærmere på kompliserte arbeidssituasjoner og hvordan man skal sikre seg selv og kolleger mot klem- og fallskader.

 

 

Når du er ferdig med denne læringsstien, skal du kunne

  • redegjøre for de prosedyrer og regler som gjelder for kompliserte arbeidssituasjoner offshore
  • planlegge, forberede og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk
  • gjenkjenne farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • forklare hvilke konsekvenser faresituasjoner og brudd på prosedyrer kan ha for mennesker, utstyr og miljø

 

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti