Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Mekanikere undersøker utstyr

Oppmerksomhetskrevende arbeid

I emnet oppmerksomhetskrevende arbeid ser vi på hva som kan skje når vi ikke følger etablerte prosedyrer. Vi skal også se på muligheten for indirekte konsekvenser av det arbeidet vi utfører.

Offshore kan konsekvensene av uoppmerksomhet bli katastrofale. Vi må derfor etablere gode holdninger til prosedyrer og regler, og forstå hvorfor disse er så viktige.

 

Hovedmål i emnet
 

Hovedmålet i dette emnet er at du kan redegjøre for de prosedyrer og regler som gjelder for oppmerksomhetskrevende arbeid offshore, kunne planlegge og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk og reflektere over risiko og konsekvens ved brudd på prosedyre.

 

Læringsmål/delmål
 

  • Du skal beskrive planlegging, forberedelse og nødvendig dokumentasjon for jobben
  • Du skal beskrive farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • Du skal forklare hvilke konsekvenser faresituasjonene kan medføre for mennesker, utstyr og miljø.

 

Tips til undervisningen
 

I dette emnet er det flere lenker til oppslagsverk og animasjoner med interaktivitet. Emnet er godt egnet til samspill/rollespill i klassen.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti