Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Rød sone på Oseberg 3

HMS i boremodulen

I denne læringsstien ser vi nærmere på hvaordan du kan sikre deg selv og kollegaer for skader under arbeid på eller ved boremodulen.


 

Når du er ferdig med denne læingsstien, skal du kunne

  • gjøre rede for reglene som gjelder for rød sone på boredekk
  • gjenkjenne farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeid på og med bevegelig utstyr, og beskrive hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • vurdere hvilke konsekvenser faresituasjoner og brudd på prosedyrer kan ha for mennesker, utstyr og ytre miljø
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti