Veiledning

Installasjoner for boring og vedlikehold

Publisert: 06.10.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Faste installasjoner

 • Flytende installasjoner

 • Boring, komplettering og vedlikehold

Flytende offshore installasjoner. Illustrasjon.   

Installasjoner for boring og vedlikehold deles ofte i to kategorier; rigger som flyter når boringen pågår (boreskip eller halvt nedsenkbar plattform), og rigger som midlertidig plasseres på havbunnen og derfor ikke påvirkes av bølgebevegelser (jackup-rigger).

De flytende installasjonene kjennetegnes ved at de kan flyttes. De transporteres enten for egen motorkraft (maritimt anlegg) eller slepes til lokasjonFra engelsk location. Lokasjon er det stedet der installasjonen skal ligge over en brønn eller starte brønnboring. Lokasjonen har nøyaktige satellittkoordinater som brukes for å plassere en fast installasjon korrekt på feltet, for å plassere en flytende enhet før ankring, eller som referansepunkter når enheten skal holdes på plass med DP.. En slik flytende installasjon er enten en halvt nedsenkbare rigg (semi-sub) eller et boreskip.

Installasjonene holdes i posisjon ved hjelp av forankring med ankerkjettinger i havbunnen, eller ved hjelp av et dynamisk posisjoneringssystem (DP-system).

Når riggen posisjoneres ved hjelp av anker, er det nødvendig med spesialskip for å få anker og ankerkjettinger på plass.

Flytende installasjoner må ha et kompenseringssystem som regulerer og minimerer effekten av bevegelser fra bølger.

Faste installasjoner står på havbunnen med bein av stål. De som brukes til boring og brønnvedlikehold, er i utgangspunktet mobile og kan flyttes fra sted til sted, men under brønnoperasjon står de som fast installasjon.

Jackup-installasjonen er spesiell fordi den kan slepes til feltet og plasseres på bein på havbunnen der den skal operere. Den kan også plasseres så nær en annen installasjon at den kan fungere som ekstra boremodul.

I denne læringsstien ser vi nærmere på hvilke installasjoner som vanligvis brukes for boring, komplettering og brønnvedlikehold på norsk kontinentalsokkel.

Læringsmål/delmål

Flytende installasjoner for boring og vedlikehold

 • Du skal beskrive flytende installasjoner (konstruksjon) og hovedbruksområdene for hver av disse. 
 • Du skal beskrive modulstrukturen om bord, ventiltre og BOP-plassering samt dybdebegrensning, 
 • Du skal forklare posisjonering og ankringsmetode, økonomiske hensyn og fordeler og ulemper ved valg av installasjonstype.

Fast installasjon for boring og vedlikehold

 • Du skal beskrive jackup-installasjonens konstruksjon og hovedbruksområde.
 • Du skal beskrive modulstrukturen om bord, ventiltre og BOP-plassering samt dybdebegrensning.
 • Du skal forklare hvordan riggen plasseres på havbunnen, økonomiske hensyn og fordeler og ulemper ved valg av denne typen rigg.