Veiledning

Prosessanlegg

Publisert: 06.10.2015, Oppdatert: 06.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Brønnmanifold

 • Separator

 • Varmeveksler

 • Gasskompresjon

 • Gasstørking

 • Kondensat

 • Prosesstyring

Oljeseparator - interaktivitet - skjermbilde  

Prosessanlegg omfatter hovedkomponentene i prosessanlegget og prosessen som leder fram til leveringsklar olje og gass.

På et oljefelt produseres inntil tre råstoff: olje, gass og vann. I en tidlig fase produseres bare olje og gass oppløst i oljen. Senere blir det også produsert gasskappegass og formasjons- eller injeksjonsvann, avhengig av reservoaret og drivmekanismen. Et prosessanlegg offshore må derfor kunne behandle både olje, gass og vann på en slik måte at de tre fasene skilles fra hverandre. Dette kalles prosessering av råstoff. Det skilles mellom oljeprosessering, vannbehandling, gassbehandling og kondensatbehandling.

Du skal bli kjent med hovedkomponentene som inngår i prosessen og forstår hvordan og hvorfor råstoff behandles før det leveres til mottak.

Læringsmål/delmål 

 • Du skal beskrive hovedkomponentene som inngår i prosessanlegget fra ventiltreet, og hvilken oppgave disse har.
 • Du skal beskrive hvordan olje, vann og gass behandles i prosessanlegget.
 • Du skal forklare hensikten med prosessen som gjøres med råstoffet før det sendes til mottaker.