Veiledning

Bottom Hole Assembly – BHA

Publisert: 23.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  • Borestrengs-komponenter

  • Virkemåte og bruksområder for BHA

  • Logging i borefasen

Borestreng. Illustrasjon.   

Bottom Hole Assembly betyr nedihullsutstyr og beskriver utstyret som brukes nederst i borestrengen som verktøy for å oppnå en effektiv og sikker bore- eller brønnoperasjon.

Borestrengens komponenter

Uttrykket Bottom Hole Assembly (BHA) omfatter alt utstyr som brukes i en arbeidsstreng i brønnen. Det kan være både for vertikal boring, retningsboring, logging, brønntesting, komplettering og brønnservice.
Felles for BHA er at det er den delen av arbeidsstrengen som har andre funksjoner enn bare å lede utstyr inn og ut av brønnen, slik som f.eks. borerør (Drillpipe), kabel (Wireline) eller kveilerør (Coiled Tubing).
I emnet Bottom Hole Assembly – BHA ser vi nærmere på utstyr som brukes til boring, både vanlig boring og retningsboring.

Forkortelsen BHA er vanlig å bruke i skriftlig form og er allment kjent i oljeindustrien over hele verden. Det er vanligere å uttale BHA som "Bottom Hole Assembly".

I emnet BHA er det sentralt at du forstår hvilken oppgave de ulike komponentene har i BHA og hvordan boring gjennomføres med brønnbaneendring og logging underveis.

Læringsmål/delmål

  • Du skal navngi komponentene og sette disse inn i arbeidsstrengen for boring.
  • Du skal beskrive verktøyets oppbygning og oppgave i BHA.
  • Du skal forklare verktøyets virkemåte i brønnen.