Fagstoff

Kurs i HMS-faget

Publisert: 21.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

HMS mosaikk. Illustrasjon.  

Kompetansemål:

"dokumentere grunnleggjande tryggleiks- og beredskapsopplæring, VHF-radiokurs, relevant krankurs og stroppekurs i samsvar med gjeldande føresegner for arbeid på sokkelen"

I denne læringsstien viser vi til hvilke kurs som inngår i HMS-faget.  

 

VIKTIG

For å kunne reise offshore kreves et helsesertifikat. Det inngår ikke i utdanningen, helsesertifikat utstedes hos Petroleumslege i forbindelse med ansettelsesforholdet hos arbeidsgiver/oppdragsgiver. Mer om reglene for helsesertifikat finner du her:

Hvordan får man norsk helsesertifikat