Fagstoff

VHF/SRC-kurs

Publisert: 16.09.2015, Oppdatert: 06.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

VHF/SRC – Very High Frequency / Short Range Certificate

Målgruppe:

Alt personell som i beredskapsmessig og andre sammenhenger har behov for å anvende VHF-radio i tjenesten, for eksempel livbåtførere, mob-båtførere og helikoptervakter.

Forkunnskap:

Eleven oppfordres til å øve på denne VHF-simulatoren som er lagt ut på maritim.no.