Fagstoff

Dokumenter til planlegging og avviksmelding

Publisert: 09.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Skjema for arbeidstillatelser offshore. Illustrasjon.  

"For et dokumentasjonsvelde!" 

Mange tenker nok slik når de skal fylle ut det samme skjemaet og rapporten hver dag for arbeid som de har utført i flere år. Nå er det slik at disse skjemaene er en brikke i en hel prosess som skal bidra til at vi gjør en veloverveid og sikker jobb, til glede for alle rundt oss. 
Det er viktig at vi planlegger alle aktiviteter skikkelig, slik at vi ikke risikerer å drive med f.eks. varmt arbeid klasse A i samme område som det foregår utlufting av antennelig gass fra en tank. Konsekvensene av manglende oversikt kan være katastrofale, og det er grunnen til at vi må følge krav til prosedyrer for jobbplanlegging og rapportering.
Rapporteringen i etterkant er også viktig, den brukes som kilde til neste oppdrag av samme art, slik at vi kan dra nytte av erfaringer som er gjort tidligere. På denne måten blir planleggingen bedre og bedre over tid.

Kompetansemål:  

"bruke verktøy for forarbeid, risikovurdering og sikker jobb analyse og avviksrapportering av arbeidssituasjonar som tilhøyrer utdanninga"

I emnet dokumenter til planlegging og avviksmelding skal vi bli kjent med de anbefalingene som brukes for arbeidstillatelse, sikker jobb analyse, risikovurdering og rapportering av uønskede hendelser. Vi har også lagt inn skjema som kan brukes til øvelser. Bruk gjerne arbeidssituasjoner fra animasjonene til Samarbeid for Sikkerhet som utgangspunkt til å fylle ut og analysere oppdrag.