Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Kompletteringsvæsker mosaikk

Brønnvæsker

I denne læringsstien skal vi se nærmere på sammensetning og bruksområder for brønnvæsker og viktigheten av brønnkontroll i alle sammenhenger.

 

Før du begynner på stien, bør du vite hvordan vi opprettholder trykkontroll i en brønn ved hjelp av hydrostatisk trykk, hvordan og hvorfor vi øker egenvekt i væsker, og du bør forstå hvordan væske sirkuleres inn i en brønn.

 

Når du har gjennomført denne læringsstien, skal du kunne

 

  • beskrive ulike bruksområder og hensikten med kompletteringsvæskene
  • beskrive hovedbestanddelene i kompletteringsvæsken og hvilken oppgave tilsetningsstoffene har
  • forklare saltenes bruksområder (begrensninger) og hvordan man kan justere vekt og viskositet
  • vurdere helsefarer og miljørisiko i forbindelse med bruk av disse stoffene

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti