Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 3t
Kompletteringsvæsker mosaikk

Brønnvæsker

Brønnvæsker er et samlebegrep for væsker som brukes i brønnen etter at borefasen er avsluttet. Væsken har som oppgave å holde trykkbalanse i brønnen samtidig som den skal unngå å skade reservoaret eller utstyr som er installert i brønnen.

Det er vanligst å bruke saltløsning (brine) i brønnen.

 

De vanligste bruksområdene for brine er som vaskevæske etter borefasen, kompletteringsvæske i kompletteringsfasen, packerfluid, bærevæske for grus til gruspakkeoperasjon (carrier fluid), brønnservice-væske og til frakturering av reservoar (fracking).

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til sammensetning og bruksområder for brønnvæsker, og forstår viktigheten av brønnkontroll i alle sammenhenger.

 

Forkunnskaper
Du bør forstå hvordan vi opprettholder trykkontroll i en brønn ved hjelp av hydrostatisk trykk. Du bør vite hvordan vi øker egenvekt i væsker og hvorfor vi gjør det. Du bør forstå hvordan væske sirkuleres inn i en brønn.

 

Læringsmål/delmål

Brønnvæsker

  • Du skal beskrive ulike bruksområder og hensikten med kompletteringsvæskene.
  • Du skal beskrive hovedbestanddelene i kompletteringsvæsken og hvilken oppgave tilsetningsstoffene har.
  • Du skal forklare saltenes bruksområder (begrensninger) og hvordan man kan justere vekt og viskositet.
  • Du skal vurdere helsefarer og miljørisiko i forbindelse med bruk av disse stoffene.

 

Det er lagt til et vaskeprogram (clean up guide) på engelsk som kan brukes som fordypning i emnet, til yrkesrettet engelsk (FYR), eller til yrkesfaglig fordypning.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti