Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 28.02.2017
Varighet: 2t 30min
Dårlig hullrensing

Boreproblemer

I emnet boreproblem ser vi på ulike årsaker til forsinkelser og stopp i borefasen og hvordan noen av disse problemene kan unngås eller korrigeres  med god forståelse av formasjonen vi borer i og observasjon underveis i operasjonen.

 

Dersom det har oppstått et problem, må man vite hvilke krefter som skal til for å frigjøre borestrengen eller hvilket utstyr som må benyttes for å gjennomføre en fiskeoperasjon.

 

Forkunnskaper

Du bør kjenne til de vanligste borestrengsoppbygningene (BHA) og forstå hvordan vi opprettholder trykkontroll i en brønn ved hjelp av hydrostatisk trykk.
Du bør kjenne til ulike typer geologiske formasjoner og deres spesielle egenskaper og svakheter.
 

Hovedmålet i dette emnet er at du skal bli kjent med mulighetene for at boreproblemer oppstår og hvordan det håndteres i forkant eller i ettertid.
Mye av innholdet i dette emnet er fordypningsmateriale som kan brukes til prosjekt til fordypning og vg3 Boreoperatør.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal kjenne til noen typer boreproblem og årsaken til disse.
  • Du skal kjenne til noen metoder som brukes for å hindre boreproblemer eller som brukes for å korrigere situasjonen etter at den har oppstått.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti