Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 3t
Stigerørsmosaikk

Stigerørsystemet

Stigerøret er en rørforbindelse mellom riggen og brønnen og brukes i bore- og brønnservice-arbeid. Stigerør er fleksible i vertikal og horisontal retning og gjør det mulig å sirkulere væsker i brønnen uten å skade det ytre miljø.

 

I emnet stigerørsystem ser vi nærmere på oppbygning, virkemåte og hensikt med stigerøret og komponentene det består av.

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til stigerørsystemets hensikt og komponenter og kan forklare hvordan stigerøret er en sentral enhet i brønnkontroll.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal navngi komponentene i stigerøret og plassere komponentene på riktig sted i systemet.
  • Du skal beskrive komponentenes oppgave i stigerøret.
  • Du skal forklare hvordan stigerør kobles til og fra brønnen.
  • Du skal forklare horisontal og vertikal bevegelseskompensering og komponentenes virkemåte for dette.
  • Du skal vurdere virkning for brønnkontroll og hullrensing ved bruk av boosterlinje i riseren.
(Velg side for å se tittel)
Start læringssti