Læringssti

Publisert: 05.10.2015, Oppdatert: 10.04.2017
Varighet: 1t 30min
Oversikt slamsystem

Slamsirkulasjonssystemet

Slamsystemet om bord brukes til å mikse, sirkulere og rense borevæsken som brukes til boring. Deler av utstyret kan også brukes til kompletteringsvæsker i kompletteringsfasen.

 

I emnet Slamsystem får du innsikt i prosessen for miksing av slam og sirkulasjonssløyfen slammet går gjennom; fra tank til brønn, til rensesystemet og tilbake til tank. Du blir også kjent med utstyret som brukes på miksestasjon, tankene, pumper og rensesystem.

 

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til utstyret som brukes til slammiksing, sirkulasjon og rensing, og kan beskrive sirkulasjonssløyfen i riktig rekkefølge. Du bør reflektere over helse og miljø i forbindelse med slamhåndtering og støy.

 

Forkunnskaper

Du bør forstå sammenhengen mellom slam i brønnen og brønnkontroll.

 

Læringsmål/delmål

  • Du skal navngi hovedkomponentene i sirkulasjonssløyfen.
  • Du skal beskrive komponentenes oppgave og plassering i rensesystemet.
  • Du skal forklare slampumpens virkemåte.
  • Du skal vurdere helse- og miljøfarer i forbindelse med arbeid med slam og sirkulasjonssystemet.

Til fordypning/FYR er det lagt inn lenke til Wikipedia med detaljer om shale shaker på engelsk.

(Velg side for å se tittel)
Start læringssti