Veiledning

Planlegging, analyse og rapportering offshore

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • AT

 • SJA

 • RUH

 • Risikovurdering 

Diagram arbeidsdokumenter. Illustrasjon.   

I emnet planlegging, analyse og rapportering offshore får du innsikt i systemene som brukes for arbeidstillatelse, sikker jobbanalyse og risikovurdering av jobben som skal utføres offshore. Vi ser også på hvordan man skal oppføre seg om det oppstår en uønsket hendelse.

Det er viktig at du forstår at planlegging og dokumentasjonskrav er tiltak som brukes for å redusere risiko i aktivitetene som utføres offshore.

Det er viktig at du klarer å ta i bruk dokumentasjonsverktøy og analyseverktøy i forhold til vanlige og relevante arbeidsoppgaver som utføres offshore. Du må også kjenne til krav og begrensninger for de ulike dokumentasjonstypene, som f.eks. hvilket AT-nivå som er relevant for arbeidsoppdraget, varighet på AT, vurdere og gjennomføre SJA, ansvarsfordeling og avslutning av arbeidsoppdrag.

Sentrale dokumenter i dette emnet er:

 • AO – arbeidsoppdrag/arbeidsordre
 • AT – arbeidstillatelse
 • SJA – sikker jobb analyse
 • RUH – rapport uønsket hendelse
 • Risikomatrise

Læringsmål/delmål

 • Du skal kunne fylle ut SJA og bruke denne til gjennomgang av arbeidsoppdrag med andre
 • Du skal forklare hensikten med RUH/stoppkort
 • Du skal beskrive reglene for bruk av AT
 • Du skal vurdere hvilken AT som er riktig for et arbeidsoppdrag
 • Du skal bruke risikovurdering, fylle ut SJA og AT for et arbeidsoppdrag
 • Du skal skrive en sluttrapport om et arbeidsoppdrag
 • Du skal vurdere om tiltak som foreslås vil redusere risiko

Tips til undervisningen

En fin tilnærming til emnet er å lage rollespill der elevene kan få ulike oppdrag på "riggen" i klasserommet. Del elevene opp i ulike fag-grupper og ledelse for områdene. Oppdrag kan velges fra innholdet i tekstene i brønnfag eller fra beskrivelser i HMS-faget.
Elevene skal vurdere hvilke aktiviteter som utelukker hverandre og hvilke dokumenter som skal fylles ut. Presentasjon av AT/SJA for klassen gjennomføres på samme måte som et pre-jobb-møte offshore.