Veiledning

Sikring mot fall og klemskader

Publisert: 02.09.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
  • Arbeid i høyden

  • Ridebelte

  • Klemfare

En boredekksarbeider jobber i toppen av ramriggen, boretårnet. Han bruker ridebelte til å sikre seg med. Foto.

I dette emnet   ser vi nærmere på kompliserte arbeidssituasjoner og hvordan man skal sikre seg selv og kolleger mot klem- og fallskader. Vi ser også på viktigheten av kameratsjekk og riktig bruk av sikringsutstyr.

Hovedmål i emnet

Hovedmålet i dette emnet er at du skal kunne redegjøre for de prosedyrer og regler som gjelder for kompliserte arbeidssituasjoner offshore, kunne planlegge og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk og reflektere over risiko og konsekvens ved brudd på prosedyrene.


Læringsmål/delmål

  • Du skal gjøre rede for planlegging, forberedelse og nødvendig dokumentasjon for jobben
  • Du skal gjenkjenne farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
  • Du skal forklare hvilke konsekvenser faresituasjonene kan medføre for mennesker, utstyr og miljø

 Tips til undervisningen

I dette emnet er det lenket til oppslagsverk og animasjoner med interaktivitet. Emnet er godt egnet til samspill/rollespill i klassen.