Veiledning

Oppmerksomhetskrevende arbeid

Publisert: 31.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Fallende gjenstander

 • Varmt arbeid

 • Trykkførende systemer

 • Entring

En mekaniker undersøker utstyr på et juletre ute på en pattform I Nordsjøen. Foto.  

I emnet oppmerksomhetskrevende arbeid ser vi på konsekvenser av arbeidet vi gjør og når vi ikke følger etablerte prosedyrer. Offshore kan konsekvensene av uoppmerksomhet bli katastrofale. Vi må derfor etablere gode holdninger til prosedyrer og regler, og forstå hvorfor disse er så viktige.

Hovedmål i emnet

Hovedmålet i dette emnet er at du kan redegjøre for de prosedyrer og regler som gjelder for oppmerksomhetskrevende arbeid offshore, kunne planlegge og dokumentere et arbeidsoppdrag ut fra gjeldende regelverk og reflektere over risiko og konsekvens ved brudd på prosedyre.

Læringsmål/delmål

 • Du skal beskrive planlegging, forberedelse og nødvendig dokumentasjon for jobben
 • Du skal beskrive farlige situasjoner som kan oppstå som følge av arbeidet, og hvilke sikringstiltak som er tatt i bruk for å hindre faresituasjonene
 • Du skal forklare hvilke konsekvenser faresituasjonene kan medføre for mennesker, utstyr og miljø.

Tips til undervisningen

I dette emnet er det flere lenker til oppslagsverk og animasjoner med interaktivitet. Emnet er godt egnet til samspill/rollespill i klassen.