Veiledning

Belastninger på borestrengen

Publisert: 06.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Strekk

 • Kompresjon

 • Oppdrift

 • Drilling Data Handbook (DDH)

 

Strekk og vridning i borestrengen. Illustrasjon.

I borefasen er det viktig at borestrengen virker med vekt på borekronen (WOB). Det fungerer som kompresjonskraft i borestrengens nederste del. I øvre del av borestrengen er det strekkraft som virker for å holde strengen på overflaten. I tillegg utsettes strengen for vridning og friksjonskrefter.


I emnet belastninger på borestrengen ser vi på hvordan borestrengen utsettes for strekk- og kompresjonskrefter i brønnen. For å unngå boreforsinkelser og store tap av verdier er det viktig at vi har beregnet grenseverdiene i utstyret vi skal bruke slik at vi unngår overbelastning.

Vi bruker DDH som oppslagsverktøy til oppgavene.

Forkunnskaper
Du bør kjenne til de vanligste borestrengsoppbygningene (BHA).
Du bør forstå forholdet mellom tverrsnittareal, ytre diameter (OD) og indre diameter (ID) i et rør, og forstå at tverrsnittarealet i røret påvirker vekten av røret.

 

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til kreftene som virker på en borestreng og hvordan boreframdriften kan forbedres ved hjelp av riktig antall vektrør og riktig vekt på borekronen. Du skal også kjenne til begrensningene i BHA og borestrengen og beregne at du er innenfor grenseverdien.

 

Læringsmål/delmål

 • Du skal beskrive de ulike belastningstypene som virker på borestrengen i brønnoperasjoner.
 • Du skal beregne antall vektrør som er nødvendig for å få riktig vekt på borekronen (formelbruk).
 • Du skal beregne Margin of Overpull og forklare hva denne grenseverdien brukes til.
Undervisningen bør fylles ut med flere oppgaver for beregning av WOB, nødvendig antall vektrør i BHA og Margin of Overpull slik at eleven blir trent i detaljene.