Veiledning

Slamsirkulasjonssystemet

Publisert: 03.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Sirkulasjons-sløyfen

 • Pumpene

 • Rensesystemet

 • Brønnkontroll

 • HMS

Slamsystemet ombord. Illustrasjon.Oversikt slamsystem  

Slamsystemet om bord brukes til å mikse, sirkulere og rense borevæsken som brukes til boring. Deler av utstyret kan også brukes til kompletteringsvæsker i kompletteringsfasen.

I emnet Slamsystem får du innsikt i prosessen for miksing av slam og sirkulasjonssløyfen slammet går gjennom; fra tank til brønn, til rensesystemet og tilbake til tank. Du blir også kjent med utstyret som brukes på miksestasjon, tankene, pumper og rensesystem.

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til utstyret som brukes til slammiksing, sirkulasjon og rensing, og kan beskrive sirkulasjonssløyfen i riktig rekkefølge. Du bør reflektere over helse og miljø i forbindelse med slamhåndtering og støy.

Forkunnskaper

Du bør forstå sammenhengen mellom slam i brønnen og brønnkontroll.


Læringsmål/delmål

 • Du skal navngi hovedkomponentene i sirkulasjonssløyfen.
 • Du skal beskrive komponentenes oppgave og plassering i rensesystemet.
 • Du skal forklare slampumpens virkemåte.
 • Du skal vurdere helse- og miljøfarer i forbindelse med arbeid med slam og sirkulasjonssystemet.

Til fordypning/FYR er det lagt inn lenke til Wikipedia med detaljer om shale shaker på engelsk.