Veiledning

Stigerørsystem

Publisert: 03.08.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Stigerør

 • Bevegelser

 • Trykkontroll

 • Sirkulasjon

 • Sikkerhet

Stigerørskomponent. Illustrasjon. Diverter med Flexjoint

Stigerøret er en rørforbindelse mellom riggen og brønnen og brukes i bore- og brønnservice-arbeid. Stigerør er fleksible i vertikal og horisontal retning og gjør det mulig å sirkulere væsker i brønnen uten å skade det ytre miljø.

I emnet stigerørsystem ser vi nærmere på oppbygning, virkemåte og hensikt med stigerøret og komponentene det består av.

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til stigerørsystemets hensikt og komponenter og kan forklare hvordan stigerøret er en sentral enhet i brønnkontroll.

Læringsmål/delmål

 • Du skal navngi komponentene i stigerøret og plassere komponentene på riktig sted i systemet.
 • Du skal beskrive komponentenes oppgave i stigerøret.
 • Du skal forklare hvordan stigerør kobles til og fra brønnen.
 • Du skal forklare horisontal og vertikal bevegelseskompensering og komponentenes virkemåte for dette.
 • Du skal vurdere virkning for brønnkontroll og hullrensing ved bruk av boosterlinje i riseren.