Fagstoff

Hovedsystem om bord i offshore installasjoner

Publisert: 08.07.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Installasjonsskisse. Illustrasjon.  

Hovedsystemene om bord i en offshore installasjon (fast eller flytende) inkluderer systemer for bore- og brønnaktiviteter, brønnkontroll og riggposisjonering. Alle emnene er skilt ut i egne læringsstier med animasjoner, videoer og aktiviteter.

Noe innhold går utenfor kompetansemålet og kan brukes til fordypning eller prosjektarbeid.