Veiledning

Brønnvæsker

Publisert: 15.07.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Væsker for

 • komplettering

 • brønnservice

 • brønndreping

Ordmosaikk om kompletteringsvæsker. Illustrasjon.  

Brønnvæsker er et samlebegrep for væsker som brukes i brønnen etter at borefasen er avsluttet. Væsken har som oppgave å holde trykkbalanse i brønnen samtidig som den skal unngå å skade reservoaret eller utstyr som er installert i brønnen. Vi bruker vanligvis saltløsning (brine) i brønnen.

De vanligste bruksområdene for brine er som vaskevæske etter borefasen, kompletteringsvæske i kompletteringsfasen, packerfluid, bærevæske for grus til gruspakkeoperasjon (carrier fluid), brønnservice-væske og til frakturering av reservoar (fracking).

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til sammensetning og bruksområder for brønnvæsker, og forstår viktigheten av brønnkontroll i alle sammenhenger.

Forkunnskaper
Du bør forstå hvordan vi opprettholder trykkontroll i en brønn ved hjelp av hydrostatisk trykk. Du bør vite hvordan vi øker egenvekt i væsker og hvorfor vi gjør det. Du bør forstå hvordan væske sirkuleres inn i en brønn.


Læringsmål/delmål

Brønnvæsker

 • Du skal beskrive ulike bruksområder og hensikten med kompletteringsvæskene.
 • Du skal beskrive hovedbestanddelene i kompletteringsvæsken og hvilken oppgave tilsetningsstoffene har.
 • Du skal forklare saltenes bruksområder (begrensninger) og hvordan man kan justere vekt og viskositet.
 • Du skal vurdere helsefarer og miljørisiko i forbindelse med bruk av disse stoffene.

 

Det er lagt til et vaskeprogram (clean up guide) på engelsk som kan brukes som fordypning i emnet, til yrkesrettet engelsk (FYR), eller for yrkesfaglig fordypning.