Fagstoff

Kompletteringsvæsker

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Overgang mellom slam og kompletteringsvæske i rør. Illustrasjon.      

Kompetansemål:

"gjere greie for samansetjinga av og eigenskapane til kompletteringsvæsker"

Kompletteringsvæsker brukes i brønnen når borefasen er avsluttet. Væsken skal bidra til brønnkontroll og beskytte formasjonen og utstyret som er plassert i brønnen.

I dette emnet får du innsikt i ulike bruksområder for brønnvæsker, sammensetning og tilsetningsstoff.