Fagstoff

Transportsystem

Publisert: 30.06.2015, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen. Foto.   

Kompetansemål:

"gjere greie for ulike transportsystem for olje og gass"

Emnet Transportsystem gir innsikt i hvordan olje og gass lagres og transporteres fra feltene på norsk kontinentalsokkel. Emnet fokuserer på rørledningssystem og lastebøyer.

Det er lagt inn video og lenker i fagstoffet for å gi en god forståelse for detaljene i emnet.

Relatert innhold

Generelt