Veiledning

Lager og leveranse

Publisert: 15.07.2015, Oppdatert: 13.07.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen. Foto.Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen 

Olje lagres i lagerceller og overføres til lastebøyer for transport til land i tanksskip. Gass føres i omfattende rørsystemer for ilandføring fra norsk sokkel. Gass som komprimeres først, leveres til Norge og Storbritannia, og det europeiske kontinentet.

Det er flere ulike rørtyper og leggemetoder, og alle rørledninger må sjekkes og vedlikeholdes jevnlig for å unngå stans i leveransen som Norge er forpliktet til gjennom avtaler med utenlandske mottakere.

Noen felt har også lastebøyer og tanker om bord i installasjonene. Tankene brukes som mellomlager for olje, og oljen blir ilandført av tankskip som går i fast trafikk.

Gass: rør, rørlegging, drift og vedlikehold

Olje: lagringstank, lastebøye, tankskip

Det er store forskjeller mellom lager- og rørsystemene som bidrar til leveranse av olje og gass, samt klargjøring, drift og vedlikehold av disse. Det er også miljøkonsekvenser som er rapportert i forbindelse med lagring og transport av hydrokarboner.

 

Relatert innhold

Generelt