Veiledning

Lager og leveranse

Publisert: 15.07.2015, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
 • Rør

 • Rørlegging

 • Drift og vedlikehold

 • Tank

 • Lastebøye

Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen. Foto.Rørleggingsfartøyet Solitaire i Nordsjøen

Emnet Lager og leveranse beskriver lagerceller, lastebøyer og de omfattende rørsystemene for ilandføring av gass fra norsk sokkel. Gass som komprimeres først, leveres til Norge og Storbritannia, og det europeiske kontinentet.

Det er flere ulike rørtyper og leggemetoder, og alle rørledninger må sjekkes og vedlikeholdes jevnlig for å unngå stans i leveransen som Norge er forpliktet til gjennom avtaler med utenlandske mottakere.

Noen felt har også lastebøyer og tanker om bord i installasjonene. Tankene brukes som mellomlager for olje, og oljen blir ilandført av tankskip som går i fast trafikk.

Hovedmålet i dette emnet er at du kjenner til lager- og rørsystemene som bidrar til leveranse av olje og gass, samt klargjøring, drift og vedlikehold av disse. Du bør også være kjent med miljøkonsekvenser som er rapportert i forbindelse med lagring og transport av hydrokarboner.

Læringsmål/delmål

Rørsystemer på havbunnen og lagersystemer offshore

 • Du skal skille mellom ulike rørsystemer og oppgavene de har.
 • Du skal beskrive ulike metoder som brukes for å legge rørledning på havbunnen.
 • Du skal beskrive systemer for lagerbøyer, lagertanker og transport offshore.
 • Du skal forklare hvordan og hvorfor rørsystemene vedlikeholdes og kalibreres.
 • Du skal vurdere utslippshistorie og vernetiltak mot forurensning.
Relatert innhold

Faglig

Generelt