Veiledning

Velkommen til NDLA naturfag!

Publisert: 23.06.2015, Oppdatert: 22.06.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

En gutt og jente arbeider på laboratorium med vernebriller. Foto.   

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag!

Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen, og kan følges kronologisk. I temafanen finner du yrkesrettede oppgaver.

Skjermdump fagstoffmeny naturfag. Foto Fagstoffmenyen

Fagstoffmenyen er bygd opp etter læreplanen og tar for seg de seks hovedområdene etter tur. Menyen kan følges kronologisk, og er en sti gjennom hele læreplanen der sidene bygger på foregående sider. I fagstoffmenyen finner du blant annet forslag til årsplaner, læringsråd og informasjon om eksamen.

Hvis du har en liten skjerm, vil menyen klappe sammen for å gi større plass til lærestoffet.

Relasjoner

Skjermdump relasjoner naturfag. Foto På hver side finner du relasjoner/lenker til oppgaver, forsøk, fagstoff, simuleringer og annet innhold som er relevant for denne siden.

De samme ressursene kan du finne igjen i fagstoffmenyen.

Skjermdump temameny naturfag. Foto Temameny for yrkesretting

Temafanen Yrkesretting gir direkte inngang til egne spesialmenyer for hvert yrkesfag. I yrkesfaget Byggfag finner du fagstoff som er spesielt rettet mot elever som går byggfag.

Skjermdump temameny naturfag. Foto Temamenyen viser altså spesialsider med innhold utviklet for ett fagområde.

Når du velger å åpne en side i denne oversikten, vil alle temamenyene legge seg sammen med fagstoffmenyen, slik at du beholder oversikten.

Søk på NDLA-sidene

Søk i læreplanen

Skjermdump læreplan naturfag. Foto På sidene er det en lenke til læreplanen. Her kan du velge kompetansemål for å søke på innhold. Da får du en oversikt med mange typer ressurser, og du kan filtrere søket etter innholdstyper. Alle læringsressurser er merket med kompetansemål. Du kan også klikke på kompetansemålet på en hvilken som helst side, for å få opp flere ressurser som er knyttet til samme kompetansemål.

Skjermdump ressurskart naturfag. Foto Ressurskart

Du kan også bruke ressurskartet på naturfagsidene til søk. Det gir en oversikt over innholdstypene i faget. For eksempel er det 329 oppgaver. Når du klikker på Oppgaver, blir de sortert i undergrupper som interaktiviteter, drøftingsoppgaver og arbeidsoppdrag med mer.

Søkefelt

Ellers kan du selvfølgelig søke i søkefeltet på siden. Her er det også muligheter for å filtrere søket etter innholdstype.

Menytilhørighet

Skjermdump relasjon naturfag. Foto For å få fram å få fram menytilhørigheten i en ressurs som du har søkt opp, må du velge en av menyene under Inngår i. Da blir det føyd til fagtilhørighet og meny bakerst i url-en. Din side blir markert i fagstoffmenyen, og siden får navigasjonsfelt.

Skjermdump fra utsnitt av skjermbilde med språkvalg.Språkvalg

Skjermdump-lytt-til-tekst. Bilde.  

 

Skjermdump kontekst naturfag. Foto   

Skjermdump verktøy naturfag. Foto   

Bilde av "Min Læring" på NDLA.

Velg språk, tilpass visning og lytt til tekst

På hver side kan du velge om sidene skal vises på bokmål eller nynorsk. Alle sider vil åpnes i det språket du har valgt inntil du endrer valget.

Litt nedenfor finner du en knapp for Lytt til tekst med syntetisk tale for opplesing. Her kan du også velge Enkel visning og utskrift av siden.

Tre faner

Kontekst

Kontekst viser hvilke kompetansemål som er knyttet til siden.
Her kan du trykke på et kompetansemål for å få opp flere ressurser som er knyttet til dette kompetansemålet.
Inngår i viser fag- og menytilhørighet.

Verktøy

Neste fane er Verktøy med mange nyttige ressurser, og vi nevner noen her:

 • PDF og ePub: last ned faget til din egen PC. Det er spesielt nyttig til eksamen.
 • Samskrive: et skriveverktøy på nettet der mange kan jobbe sammen samtidig.
 • Delingsarena: en tjeneste der du enkelt kan finne og dele nyttige og relevante ressurser til bruk i undervisninga. 
 • Tree of life: er et interaktivt evolusjonstre med mye informasjon, både om utviklingen av livet på jorda og om familier og arter.
 • Digital kompetanse: tips og veiledning til ulike digitale verktøy du kan bruke i arbeidet med faget.
 • Rapportgenerator: god hjelp under føring av forsøksrapporter.
 • Dokumentasjonsverktøy: her kan du dokumentere arbeidet ditt i tråd med kravene i læreplanen, med mulighet for egenvurdering og beskrivelse av hva du har gjort i perioden.
 • Phet: interaktive simuleringer i naturfag og matematikk

Min NDLA – min læring

Alt innholdet på NDLA er åpent for alle, men de som logger inn får tilgang til noen verktøy som kan være til hjelp i læringsarbeidet; notater, læringsstatus, påminnelser med mer.

Kommenter innholdet, og kontakt oss!

Bilde av kontakt-knappen. På alle våre sider er det kommentarfelt og en lenke for Kontakt oss. Vi er glade for å få både ris og ros. Det hjelper oss til å til å gjøre læringsressursene best mulig for brukerne.

Facebook-logo  Twitterlogo  Følg oss på Facebook og Twitter! Der kan du også komme med innspill og bli oppdatert på nyheter.

 

Lykke til med bruk av NDLA naturfag!