Aktualitet

Velkommen til bygg- og anleggsteknikk

Publisert: 20.05.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Byggningsarbeidere har matpause. Foto.

Redaksjonen har startet arbeidet med å utvikle læremidler for Vg1 bygg- og anleggsteknikk. Målet er å utvikle læremidler i form av læringspakker knyttet til yrkene/fagene som utdanningsprogrammet skal kvalifisere for.

Læringspakkene vil bestå av fagtekster med bilder, arbeidsoppdrag, interaktive oppgaver, videoer, og lenker til andre faglige ressurser. Lærestoffet er rettet inn mot kompetansemålene i læreplanen.

Målet vårt er at læringsressursene skal oppleves som meningsfulle og relevante på veien mot de yrkene som elevene skal utdanne seg til. Arbeidsoppdrag, oppgaver og tekster skal inngå i en helhet, fra det enkle og til fordypningsstoff knyttet til prosjekt til fordypning. Vi ønsker også at grunnleggende ferdigheter og kompetansemål i fellesfag skal knyttes til målene i programfagene der det er naturlig.

Vi har startet med å sette sammen en læringspakke for betongfag. Vi vil lage tilsvarende læringspakker for flere av fagene/yrkene fortløpende.

Vi legger foreløpig ut filmer med yrkesprofiler for 10 yrker innen utdanningsprogrammet. Vi vil supplere med flere slike filmer så snart vi får tips om disse, og etter avtale med  leverandørene.

Lavenergiprogrammet har utviklet læringsressurser om hvordan vi skal bygge på en måte som gjør at vi bruker mindre energi. Dette stoffet legges ut samlet, men vil også bli integrert i resten av fagstoffet. HMS vil også være et eget område, med en generell, og en mer fagspesifikk opplæring.

Generelt vil vi ta sikte på å bruke digitale verktøy og ressurser i formidlingen av lærestoffet. En del av stoffet produserer vi selv, noe vil vi kjøpe og noe vil vi lenke til. Vi ønsker at mest mulig av stoffet skal være lisensiert i henhold til Common Creative, det vil i praksis si at innholdet fritt skal kunne deles, endres, kopieres og behandles videre med av elevene og lærerne. Det må oppgis hvor stoffet er hentet fra.

Framfor alt håper vi at de ressursene som presenteres vil være til inspirasjon og nytte for både elever og lærere!

Vi ønsker at alle som har synspunkter på det stoffet som legges fram, deler dette med redaksjonen direkte eller på Facebook. https://www.facebook.com/NDLAbyggfag

Vi tar også gjerne imot forslag til lærestoff og nyttige lenker, og andre ressurser.

Forslag til struktur vg1 Bygg- og anleggsteknikk

 • 1 Fagstoff

 •  Produksjon

 • 1.1.1 Om Produksjon
 • 1.1.2 Byggteknikk
  Læringspakke om Tømrerfaget
  Læringspakke om Betongfaget
  Læringspakke om Murerfaget
  Læringspakke om Stillasbyggerfaget
 • 1.1.3 Anleggsteknikk
  Læringspakke om Fjell- og bergverksfaget
  Læringspakke om Vei- og anleggsfaget
  Læringspakke om Banemontørfaget
  Læringspakke om Anleggsmaskinførerfaget
 • 1.1.4 Klima- Energi og Miljøteknikk
  Læringspakke om Rørleggerfaget
  Læringspakke om Taktekkerfaget
  Læringspakke om Ventilasjon- og blikkenslagerfaget
 • 1.1.5 Overflateteknikk
  Læringspakke om Industrimalerfaget
  Læringspakke om Malerfaget
  Læringspakke om Renholdsoperatørfaget
 • 1.1.6 Treteknikk
  Læringspakke om Limtreproduksjonsfaget
  Læringspakke om Trelastfaget
  Læringspakke om Trevare- og bygginnredningsfaget

 • Tegning og bransjelære

 • HMS

 • Energieffektivisering

 

 •  Aktiviteter og oppgaver (temameny)

 •  Yrkesprofiler
 •  Oppgaver som omhandler hvem som gjør hva. Forskjellige typer interaktive oppgaver. Bruke yrkesfilmene som innledning til slike oppgaver.
 •  Oppdrag/oppgaver knyttet til programfagområder og yrker
 •  Oppgaver som tar utgangspunkt i læringspakkene knyttet til yrker.
 •  Deler av fagstoffet kan inngå i disse oppgavene.
 •  Instruksjonsvideoer om verktøy og materialer med oppgaver og som "sertifisering" i riktig bruk av verktøy og utstyr.