Veiledning

Forslag til periodeplan i kommunikasjon og kultur 1

Publisert: 17.09.2014, Oppdatert: 23.06.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Lærer og elever

Dette forslaget til periodeplan i KK1 tar utgangspunkt i en termin og følger delvis oppsettet på ndla.no og noe oppsettet i aktuelle fagbøker. Antall uker på hvert tema kan justeres av den enkelte lærer. Periodeplanen er laget etter en idè av Yvonne B. Fossmo som underviser Kommunikasjon og kultur 1 ved Skien videregående skole.

Foruten lærestoff på ndla er det tatt utgangspunkt i følgende læreverk:
Dahl Ø. (2013)“Møte mellom mennesker”Gyldendal Bøhn, H. og Dypedahl, M (2009) “Veien til interkulturell kompetanse” Fagbokforlaget, Hasund, I (2006) «Ungdomsspråk» Sandvik og Risdal (2009) «Hersketeknikk» Fife, Agnes (2002) «Tverrkulturell kommunikasjon», Yrkeslitteratur

Tidsbruk
Tema
Lærestoff
Metode
Vurdering

2 uker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunika-sjonsteori

Kulturteori


Interkulturell kommunikasjon

Interkulturell kompetanse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novella "Grisen"" av Lars Saabye Christensen (fra "Oscar Wildes heis"). Finnes på nett f.eks. på Lokus, omtale av novella og kortfilmen

her  

 

Kombinere med stoff om kommunikasjons-
og kulturbegrepene
fra ndla
Ordliste – kulturforståelse

Ordliste – kulturforståelse

 

 

Gruppearbeid

Tekstlesing

Filmanalyse

Samtaler

 

 

 

 

 

Øve bruk av
KK-begreper

Lage ordliste med KK-be-
greper i felles dokument el. wiki
Gjøre oppgaver

tilknyttet ndla-
artiklene

 

 

Vurdere bruk og innsats for eks.
i bruk av wiki
Kulturprosjekt: kulturwiki, kulturavis eller veggavis
 

Lage Kahoot eller flervalgstest til vurdering av forståelse av begrepene

 

 

 

 

 

 

 

2 uker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunika-sjonsteori, kulturteori interkulturell kommunikasjon interkulturell kompetanse

 

 

 

 

 

 

 

Se film "East is East"  Se filmtrailer og jobbe med oppgaver fra engelsksidene
her 

Kombinere med stoff om kommunikasjons- og kulturbegrepene fra ndla

 

Jobbe med oppgaver til filmen fra engelsksidene

 

 

 

Jobbe med ord-
lista i felles dokument el. wiki


 

Miniforedrag om
kulturforskjeller

 

 

 Fagsamtale i grupper på 4 -5

 

 

 

 

 

1 uke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kroppsspråk og ikke-verbalt språk

 

 

 

 

  

Les artikkelen Løgnens ansikt 

Les artikler om kroppsspråk og ikke-verbalt språk på ndla, f.eks. Smilet – et universelt språk? og Internasjonale hilseskikker 

Rollespill
Øvelser
Oppgaver

 

 

 

 

 

 

 

 

Lage veggavis

her
 

 

 

 

 

3 uker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturell identitet

 

Kjønnsroller

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les omtale av Migrapolis-serien

"Generasjon Kameleon"

her (Migrapolis-episoder kan bestilles fra Nrk)

Karpe Diem med Kork"Tusen tegninger" fra Nasjonal minneseremoni 22.07.2011 (finnes på Youtube)

Se
"Skylappjenta" (kortfilm av Iram Haq) her

 

Se Leo og U-landslaget (om integering og kjønnsroller)

Se Migrapolis-programmet om julemat med en vri

her  

 

Se på artikler om
kultur, kommunikasjon og kjønnsroller her

 

 

 

Gruppearbeid Tekstlesing og analyse
Samtaler Lærerforedrag Film og filmklipp

Oppgaver 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjue elever på skolen (intervjuteknikk) -
elevene legger fram funn

 

Levere refleksjonsnotat fra intervjuet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levere analyse av "Skylappjenta"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uker 1 - 2

 

 

 

 

 

 

Hva er norsk kultur?

 

 

 

 

 

Oppgaver
Lage utstilling
evt. lage digital fortelling

 

 

 

Utstilling
Digital fortelling

 

 

 

 

 

3 uker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikasjon
i det flerkulturelle Norge

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film (2012) "Før snøen faller". Filmklipp og oppgaver her

 


Eventuelt se novellefilmen "Farukhs mynt" her 


Les Annette Münchs antolog "Sånn er det bare!" 2. og 3. klasser på vgs. fikk tilsendt boka i samband med stemmerettsjubi-

leet. Les om boka og kritikken her


Opplegg om poeten og hans diktning Yahya Hassan - dansk poet og rebell

 

 

 

 

Les romanutdrag fra "Buddha på loftet" her 

 

Artikkel "Burka eller motepress?" her 

 

Les artikkel

Andre ikke-verbale signaler

 

Andre ikke-verbale signaler

Gjør oppgaver
til filmen

 

 Oppgaver til "Farukhs mynt"

her 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjør tema- eller fordypningsopp-
gaver Oppgaver til fordypning og muntlig eksamen for kommunikasjon og kultur 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjør oppgaver her

 

 

 

 

 

 

Lage en videoforelesning
om det flerkul-

turelle Norge

evt.
Fordypningsopp-
gave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 uker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Språk, kjønn, makt og identitet

 

Ungdomsspråk og ungdoms- kultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les artikkelen Språk, kjønn og ungdom 

 

 

Intervjuer med Helene Uri om språk og kjønn og med Jarl Våge om homoseksualitet og språk her  


Les artikkelen

Hersketeknikker 

 

 

Utvalgte sider fra NDLA om ungdomsspråk, kebabnorsk, slangord, banning og ungdomskultur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gjør oppgaver her 

 

 

Gjør oppgaver i tilknytning til sidene

 

 

 

 

 

Lage lydfiler

 

Levere refleksjonsnotat

 

Fagsamtaler

 

Vurdere wiki