Aktualitet

Eksamen i norsk

Publisert: 07.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Eksamen

I norskfaget er det mange eksamener. På denne siden finner du noen tips til hvordan du kan forberede deg, enten du skal opp til skriftlig eller til muntlig eksamen. Lykke til!

Trenger du rask hjelp til søk eller kildekritikk? Vil du ha kortversjonen av hvordan man lager en presentasjon?

Prøv Jone hjelper deg!

Last ned norskfaget på NDLA som pdf

Til skriftlig eksamen i norsk har du lov til å bruke hjelpemidler, men ikke Internett. Du kan likevel få tilgang til det meste av innholdet på NDLAs norsksider ved å laste ned faga i pdf-format. Lenker til pdf-ene finner du nedenfor.

Et godt tips: Last ned PDF-versjoner i begge målformer, det kan komme godt med dersom du skal skrive eksamen i norsk sidemål!

Eksempler på eksamenssvar

Skriftlig eksamen i norsk på Vg3 er todelt: Du skal skrive både en kortsvaroppgave og en lengre tekst. På Utdanningsdirektoratets sider finner du eksempler på oppgavesvar, med karakter og vurderingskommentar:

Har du nynorsk som sidemål? Prøv vårt nynorskkurs