Aktualitet

Eksamenstips: Skole og utdanning

Publisert: 14.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ikon: eksamenstips

Videregående skole har to eksamensperioder: I mai–juni, og i november–desember. Sjekk på Utdanningsdirektoratets nettsider og på den enkelte skole for eksakte datoer.

 

NDLA hjelper deg før, under og etter eksamen.

 

Lykke til!

 

Ikon: nøkkelord  

 • kompetanse
 • utdanning
 • rekruttering
 • etterutdanning
 • kunnskapsløftet
 • grunnopplæring
 • læreplan
 • skolereform
 • opplæringslov

 

Ikon: favoritter  

 

Ikon: eksamenstips  

Trenger du bilder til din presentasjon?
Se bildegalleriet:
Skole og utdanning 
 
 

Stort spørsmålstegn

Elever som samarbeider om en oppgave/presentasjon.

Flere internasjonale undersøkelser har vist at elever i den norske skolen ikke gjør det like godt som de i land vi liker å sammenligne oss med, for eksempel Finland. Det er også stor mangel på realfagskompetanse i norsk næringsliv.

Skole og utdanning i media

 • PISA-undersøkelsen for 2013 viser at norske elever er dårligere i matte og naturfag enn for tre år siden, men er flinke til å lese. Norske elever havner på 30. plass blant 65 land i mattekunnskaper, men på 22. plass i leseferdigheter.
 • Jenter gjør det bedre i skolen enn gutter, viser en rapport. Forskjellene er størst i lesing og minst i realfag. Jenter gjennomfører videregående opplæring i større grad enn gutter og har gjennomgående bedre karakterer i gjennomsnitt.
 • Elevundersøkelsen viser at de aller fleste elevene opplever skolen som et godt sted å være og at de er interessert i å lære. Nesten 90 prosent av elevene svarer at de trives godt på skolen.
 • Bare en tredjedel av de som velger yrkesfag på videregående har fått fag- eller svennebrev fem år etter at de begynte. Rekrutteringen til flere av yrkesfagene har gått ned siden innføringen av kvalitetsreformen i 2006.
 • Karakterer i barneskolen er skrinlagt, men Høyre og Fremskrittspartiet kommer med en rekke løfter for skole og barnehage i regjeringsplattformen. Blant dem er å sørge for at 90 prosent av elevene fullfører videregående og å åpne for flere offentlig finansierte privatskoler.
 • Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre og økonomiprofessor Øivind Anti Nilsen oppfordrer unge nordmenn til å lære tysk. Men det er spansk som er det mest populære fremmedspråket i skolen, foran tysk og fransk.
 • En rapport viser at databruken i grunnskolen går noe ned. Ni av ti lærere bruker data for å gjøre elevene mer interessert i faget, og åtte av ti elever mener databruk er nyttig for å lære.
 • Industrien og næringslivet sliter med å rekruttere nok folk med teknologiutdannelse og realfagsbakgrunn.
 • Regjeringen vil bruke mer penger på etterutdanning av lærere som en del av ”lærerløftet”. I fjor var det rekordmange lærere som søkte om etterutdanning.

(Kilde: NTB)

Oppgaver

Aktuelt stoff for