Aktualitet

Eksamenstips: Miljø

Publisert: 13.05.2014, Oppdatert: 05.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ikon: eksamenstips

 

Videregående skole har to eksamensperioder: i mai–juni og november–desember. Sjekk på Utdanningsdirektoratets nettsider og på den enkelte skole for eksakte datoer.

 

NDLA hjelper deg før, under og etter eksamen.

 

Lykke til!

 

Ikon: nøkkelord  

 • miljøvern
 • miljøkriminalitet
 • miljølov
 • naturmangfold
 • forurensing
 • kulturminne

 

Ikon: favoritter  

 

Ikon: eksamenstips  

Trenger du bilder til din presentasjon?
Se bildegalleriet:
Miljø 
 
 
   

Gjøksyre i skyggen  

Emballasjeavfall

Pol-isen smelter, og ifølge klimaforskerne er det nå sikrere enn noen gang at den globale oppvarmingen er menneskeskapt. Samtidig står verden overfor store utfordringer innen luftforurensning, forsøpling, avskoging og artsmangfold.

Miljø i mediene

 • FNs klimapanel (IPCC) har fastslått at global oppvarming er reell og hovedsakelig menneskeskapt. Under den globale klimakonferansen i Paris kommende november skal det etter planen vedtas en ny global klimaavtale for årene etter 2020. Den skal bidra til at den globale oppvarmingen ikke overstiger 2 grader.
 • Finansminister Siv Jensen (Frp) fikk mye oppmerksomhet fra inn- og utland da hun i april svarte «ja» på spørsmål fra Aftenposten om hun er i tvil om hvorvidt klimaendringene er menneskeskapte. Miljøvernorganisasjonen WWF i Norge var en av dem som reagerte. WWF-leder er Nina Jensen – Siv Jensens søster.
 • For første gang er jegere dømt for ulovlig ulvejakt i Norge. I april ble en mann dømt til ett år og åtte måneders fengsel i Sør-Østerdal tingrett. Fire andre ble dømt til mellom et halvt og ett års fengsel. Alle anket dommen.
 • Pelsdyrnæringen har blitt svært mye omtalt den siste tiden. Flere enn én av ti inspeksjoner hos pelsdyroppdrettere i fjor avdekket alvorlige brudd på regelverket, viser en rapport fra Mattilsynet. Landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har foreslått et kraftig kutt i støtten til pelsdyrproduksjon i forbindelse med årets jordbruksoppgjør.
 • Klima- og miljøministeren Tine Sundtoft (H) mener det ikke er grunn til å forby palmeolje. Det er bedre å stille krav til bærekraftig produksjon av oljen, synes hun. Palmeoljebruk blir kritisert fordi produksjonen palmeplantasjene erstatter regnskog.
 • Regjeringen har ikke utelukket at definisjonen av den såkalte iskanten, området der havisen slutter, kan bli endret fram mot 2020. I samarbeidsavtalen mellom regjeringen og støttepartiene KrF og Venstre slås det fast at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet eller konsekvensutredning i havområdene ved iskanten.

(Kilde: NTB)

Oppgaver