Aktualitet

Eksamenstips: Økonomisk krise og sysselsetting

Publisert: 07.05.2014, Oppdatert: 13.05.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Ikon: eksamenstips

 

NDLA hjelper deg før, under og etter eksamen.

 

Lykke til!

 

Ikon: nøkkelord  

 • arbeidsledighet
 • budsjettkrise
 • eurokrise
 • finanskrise
 • krisehjelp
 • sosial dumping
 • styringsrente
 • sysselsetting
 • ungdomsledighet

 

Ikon: favoritter  

 

Ikon: eksamenstips  

Trenger du bilder til din presentasjon?
Se bildegalleriet:
Økonomisk krise og sysselsetting  
 

   

Penger  

Oslo Børs

Den økonomiske krisen rammet verdensøkonomien hardt da den kom i 2008. I Norge var ikke konsekvensene for store, og sammenlignet med mange naboland går fortsatt norsk økonomi godt.

Økonomisk krise og sysselsetting i mediene

 • Hellas, Spania, Portugal og Irland har måttet be om krisehjelp fra Det internasjonale pengefondet (IMF), EU og Den europeiske sentralbanken (ESB). For å få hjelp var landene nødt til å godta et strengt innstrammingsprogram, der de måtte kutte drastisk i lønninger, pensjoner og utgifter til blant annet helse og utdanning.
 • Arbeidsledigheten i eurolandene er blitt et stort sosialt problem i kjølvannet av eurokrisen, og det er fortsatt ikke tegn til vesentlig bedring i tallene.
 • Arbeidsledigheten i Norge lå på 4,3 prosent av arbeidsstyrken i 1. kvartal 2015, noe som tilsvarer 118.000 personer. Kilde: Arbeidskraftundersøkelsen (SSB) 
 • For første gang er andelen med lav inntekt høyere hos unge mellom 18 og 34 år enn blant eldre over 66 år, ifølge Nav. Innvandrere fra ikke-vestlige land er overrepresentert.
 • Innvandrere sto for to tredeler av sysselsettingsveksten i Norge mellom 2004 og 2012. Men kun et fåtall av arbeidsinnvandrerne har høyere utdanning.
 • Ulovlig arbeidskraft, sosial dumping og tvangsarbeid er blant tingene som bekymrer myndighetene og næringslivet. Med 250.000 arbeidsinnvandrere (10 prosent av arbeidsstokken) er det vanskelig å sjekke at bedriftene behandler de ansatte etter loven, sier Arbeidstilsynet.

(Kilde: NTB)

Oppgaver

Aktuelt stoff for

Generelt