Oppgave: Arbeidsoppdrag

Arbeidsoppdrag i markedsføring og salg - OL i Sotsji 2014

Publisert: 29.01.2014, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Vinterlekene i Sotsji

De olympiske lekene er et stort og omfattende idrettsarrangement med et enormt markedsføringsapparat i ryggen. Idrettsutøvere blir sponset, det produseres markedsføringsprodukter, avtaler med sponsorer og samarbeidspartnere inngås, markedsføringen foregår på YouTube og i sosiale medier, og det er utviklet apper og dataspill.

1) Promoteringsprodukter:

Det produseres enorme mengder promoterings- eller markedsføringsprodukter i forbindelse med et OL-arrangement. Dette er gjerne salgsartikler av ulike slag med logo og slagord på, og som produseres i forbindelse med arrangementet. I tillegg blir det utviklet og produsert maskoter.

a) Gå inn på den offisielle nettsiden til OL 2014 og finn ut hvilke markedsføringsprodukter og maskoter som tilbys. Lag en grov oversikt. Siden finner du her: OL i Sotsji 2014 - webshop 

b)  Hva er hensikten med slike produkter?

c) Hvem er produktene laget for (målgruppe)?

2) Samarbeidspartnere og allianser

OL i Sotsji 2014 har inngått en samarbeidsavtale med partnere på ulike nivåer, både internasjonalt og nasjonalt. Lista over partnere finner dere her: OL i Sotsji 2014 - samarbeidspartnere 

a) Velg ut EN (internasjonal) samarbeidspartner som du synes virker interessant.

b) Finn ut hva samarbeidet mellom OL i Sotsji 2014 og samarbeidspartneren går ut på.

Tips: Søk på OLs offisielle hjemmeside, på partnernes hjemmesider, på YouTube og andre steder på Internett.

c) Hva slags samarbeid eller allianser er det snakk om? Les mer om allianser på NDLA her: Merkeallianser 

d) Hva er hensikten med et slikt samarbeid utover det å oppnå økt oppmerksomhet?

3) Markedstiltak

Gå inn på den offisielle nettsiden til OL i Sotsji 2014:

Offisiell nettside for OL i Sotsji 

Her finner du omfattende informasjon om alt fra idrettsutøverne og de ulike sportsgrenene til spill og andre markedstiltak.  

a) Lag ei liste over markedsføringsaktivitetene i forbindelse med OL i Sotsji 2014. Gå grundig gjennom den offisielle nettsiden og let på Internett hvis nødvendig. Det dreier seg om alt fra partnerskap, apper, spill (Mario og Sonic), PR-tiltak, YouTube-filmer, trailere, sosiale medier, sponsoravtaler, logo, slagord og alt du kan komme over.

Her er den offisielle traileren: Offisiell trailer for OL i Sotsji 2014 

b) Sammenlign lista deres med lista til ei anna gruppe, og legg til det dere mangler.

c) Hvilke markedsaktiviteter synes dere er gode eller dårlige? Begrunn svarene. Diskuter gjerne i gruppa først og i klassen etterpå.

Arbeidsoppdraget egner seg godt som et gruppearbeid eller en innlevering.  Oppgavene kan gjøres hver for seg eller samlet.

Relatert innhold

Aktuelt stoff