Aktualitet

Valgstoff på NDLA

Publisert: 21.08.2013, Oppdatert: 03.09.2015
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

 

Valglogo  

 

I forbindelse med fylkestings- og kommunestyrevalga høsten 2015 har vi organisert en del av ressursene slik at de lettere kan brukes i opplæringa i samfunnsfag.

Her finner du stoff om kommunene og fylkene, om oppgavene og inntektene, og hvordan styringa av kommuner og fylker er organisert.

Vi har også lagt ut stoff om blant annet politiske parti, valgordning og stemmerett. 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Valg av representanter til kommunestyrer og fylkesting avholdes hvert fjerde år, sist gang i 2011. Hver kommune og hvert fylke utgjør én valgkrets.

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene 

Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær sagt alle livets områder, fra vugge til grav. Tenk bare igjennom en dag i ditt liv. Du tar bussen til skolen og er der hele dagen, trener i idrettslaget, gruer deg til tannlegetimen, fjerner gipsen hos fastlegen og tar en tur innom mormor på sykehjemmet. Denne nærheten er viktig.

Kommunereformen 

I Sundvolden-erklæringen til regjeringen Solberg står det at: “regjeringen vil gjennomføre en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden.[…] Regjeringen vil foreta en gjennomgang av oppgavene til fylkeskommunene, fylkesmennene og staten med sikte på å gi mer makt og myndighet til mer robuste kommuner.” Arbeidet med kommunereformen er et omfattende prosjekt som er planlagt fullført med vedtak i Stortinget høsten 2017.

Partienes oppgaver 

Et politisk parti er en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter. De politiske partiene er et viktig bindeledd mellom velgerne og styringsorganene i Norge. I forbindelse med fylkestings- og kommunestyrevalga høsten 2015 har vi innenfor menypunktet "Valg 2015" organisert en del av ressursene slik at de lettere kan brukes i opplæringa i samfunnsfag.

Valgordningen 

I et demokrati kreves det at hver borger har en stemme. Men veier hver stemme likt ved valget til Stortinget? Svaret er nei, og årsakene finner vi i valgordningen.

Stemmeretten 

Kommer du til å bruke stemmeretten din når du blir 18 år? Bare halvparten av førstegangsvelgerne bruker den, og valgdeltakelsen har vært synkende de siste 30 årene.

Stemmerett for 16-åringer? 

Som tiltak for å styrke politisk deltakelse og engasjement blant ungdom, ble det ved kommunestyrevalget i 2011 gjennomført et forsøk med å sette ned stemmerettsalderen til 16 år.

Hvorfor skal jeg stemme? 

Vår styreform er demokratiet. Dersom det skal fungere, kreves det at mange deltar. Her skal flest mulig stemmer bli hørt.

Hva står de politiske partiene for? 

De politiske partiene har viktige funksjoner i samfunnet vårt. Men hva står de for, og hva skiller dem?

Hvilket parti skal jeg stemme på? 

Når du skal velge parti å stemme på, tar du hensyn i to retninger: Du stemmer på det partiet som best ivaretar dine interesser, og som samtidig ivaretar fellesskapets interesser. En velger skal altså ikke bare tenke på seg selv, men også på samfunnet rundt seg og på miljøet.

Oppgave til kommunestyre- og fylkestingsvalg 

Kombinasjon av individuelt arbeid og gruppearbeid. Oppgavetype 3-2-1.

 

Ta utgangspunkt i ditt fylke for å svare på spørsmålene.

Oppgaver til "Hvilket parti skal jeg stemme på?" 

Norske medier har utviklet flere ulike partitester eller valgomater før kommunevalget 2015. Her har NDLA samlet noen av dem. Kanskje kan de hjelpe noen til å bestemme seg for hvilket parti de skal stemme på? Oppgavetype 3-2-1.

 

Følg også med i neste uke!