Oppgave

Holdninger til stemmerett for 16-åringer

Publisert: 07.08.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Denne oppgaven er knyttet til fagstoff om stemmerett for 16-åringer, men du må søke opp informasjon selv for å svare på spørsmålene.

1. Undersøk programmene til de politiske partiene og finn ut hvordan de stiller seg til stemmerett for 16-åringer.

2. Gjennomfør en avstemming i klassen om 16-åringer bør ha stemmerett eller ikke. Lag deretter et rollespill der en gruppe får i oppgave å argumentere for stemmerett for 16-åringer, og en gruppe som skal argumentere mot. Når rollespillet er over, skal en gjennomføre en ny avstemming. Diskuter resultatet.

Relatert innhold

Aktuelt stoff for