Oppgave

Oppgave: Lokale, regionale og globale konflikter

Publisert: 07.08.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Palestinsk ungdom kaster stein under den andre intifada, Ramallah, oktober 2000

Denne oppgaven er knyttet til eForelesningen om lokale, regionale og globale konflikter. Det lønner seg å se eForelesningen først, men du må også finne bakgrunnsstoff andre steder for å kunne svare på spørsmålene.

Se eForelesning: Lokale, regionale og globale konfliktar 

1. Hva er forskjellen mellom en interessekonflikt og en verdikonflikt?

2. Gi eksempler på en lokal konflikt, en regional konflikt og en internasjonal konflikt. Du må også ha med om de konfliktene du gir eksempler på er interessekonflikter eller verdikonflikter.

3. Finn en konflikt du vil skrive om. Presenter konflikten og drøft ulike løsningsforslag på den.