Oppgave

Medier og informasjonskilder

Publisert: 07.08.2013
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Nyheter på mobiltelefonen

Denne oppgaven handler om hvordan medier og informasjonskilder kan påvirke ens holdninger og meninger.

1. Ta en opptelling i klassen. Hvilke medier og informasjonskilder bruker elevene for å skaffe seg informasjon om samfunnsforhold og samfunnsspørsmål.

2. Systematiser informasjonen. Bruker elevene ulike kilder til for eksempel internasjonale spørsmål og konflikter, og lokale og nasjonale spørsmål. Hvilke medier og informasjonskilder er mest brukt, og hvilke er minst brukt?

3. Beskriv de ulike kildene og mediene. Er det objektive kilder, eller har de oppfatninger og ideologiske holdninger som kan påvirke informasjonen som blir gitt?

4. Diskuter i klassen om innbyggernes bruk at medier påvirker holdningene og meningene deres?

Relatert innhold

Generelt