Oppgave

Oppgave: Partiprogrammene

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Sammenlign partiprogrammene/arbeidsprogrammene til Arbeiderpartiet og Høyre.

Gjør deretter det samme med partiprogrammene/arbeidsprogrammene til SV og FrP.

Arbeiderpartiets partiprogram 2013-2017 

Høyres partiprogram 2013-2017 

Sosialistisk Venstrepartis arbeidsprogram, 2013-2017 

Fremskrittspartiets prinsipp- og handlingsprogram 

 

Forsøk å finne forskjeller eller eventuelle likheter når det gjelder:

  • Måten økonomien og næringslivet bør organiseres på
  • Forholdet mellom staten og samfunnet
  • Vektlegging av sosial likhet
  • Vektlegging av individets frihet
Relatert innhold