Oppgave

Politiske syn på fordeling av goder i samfunnet

Publisert: 23.06.2013, Oppdatert: 05.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut

Denne oppgaven går ut på å sammenlikne Høyres og SVs syn på fordeling av goder i samfunnet. Den er knyttet til artikkelen "Hva står de politiske partiene for?".

Ta utgangspunkt i prinsipprogrammene til SV og H:

Høyre - prinsipprogram 

SV - Prinsipprogram 

1. Hva slags synspunkter kommer fram når det gjelder fordeling av goder i samfunnet?

2. Ha er det som skiller disse synspunktene?

Relatert innhold