Oppgave

Året 2030 – valget er ditt

Publisert: 06.09.2010, Oppdatert: 11.05.2011
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Oslo sentrum

Tenk deg inn i framtida til året 2030.
Hvordan tror du Norge og verden ser ut da?
Og hvordan vil du at det skal se ut?
Hva skal til for å skape en positiv framtid?
Hvilke prioriteringer skal til for at samfunnet skal utvikle seg i riktig retning?

Gå sammen i grupper. Lag en visjon om framtida. Du kan lage den som en billedfortelling med lyd, som en video eller lignende. Presenter deretter denne visjonen for resten av klassen.
Gå så sammen i gruppene igjen og sett opp en prioritert liste over tiltak som dere mener må gjennomføres for å nå denne visjonen.

Politikk handler om å gjøre valg for framtida. Dere er sikkert alle enige om at vi ønsker å skape en god framtid for alle, men det er mange veier til målet, og det oppstår uenighet om hva som bør prioriteres. Og dermed er diskusjonen i gang.
Relatert innhold

Generelt