Fagstoff

Politisk innflytelse

Publisert: 02.06.2010, Oppdatert: 01.09.2015
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut
Klassemøte

”Umulig å skaffe nok lærlingplasser.” Det er beskjeden dere i klassen får av klassens tillitsvalgte etter et møte med skolens ledelse.

Stemmesedler. Foto. Valgkanalen er en viktig kanal for påvirkning. Du kan bruke stemmeretten din til å stemme på et parti som vil jobbe for saker du er opptatt av.
Fotograf: Morten Holm
  

 

Elevorganisasjonen. Logo. Mange unge er medlem av organisasjoner. Elevorganisasjonen jobber for elevenes interesser, bl.a. lærlingplasser.
Opphavsmann: Elevorganisasjonen
  

 

Underskriftskampanje. Foto. Aksjoner som demonstrasjoner, streik og underskriftskampanjer er en måte å få oppmerksomhet om viktige saker på.
Fotograf: Morten Holm

Selv har dere lenge prøvd på egen hånd, uten hell. Det ser ut til at det ikke er noe mer å gjøre. Saken tas opp i klasseråd. Noen i klassen mener at det ikke er bryet verdt å gjøre noe mer. Andre mener det er verdt å engasjere seg. Klassens tillitsvalgte ber om forslag, og det ene forslaget etter det andre kommer opp:

 • Vi kan gjennomføre en underskriftskampanje.
 • Vi kan streike.
 • Vi kan kontakte lokalavisa.
 • Vi kan kontakte elevorganisasjonen og andre organisasjoner.
 • Vi kan ringe kommune- og fylkespolitikere for å få dem til å etablere flere lærlingplasser.
 • Vi kan bruke Facebook og lage en støttegruppe der.
 • Vi kan bruke stemmeretten vår til å stemme på partier som lover å gjøre noe med problemet og oppfordre andre til å gjøre det.

Tunnelarbeid. Foto. Det kan være vanskelig å få seg lærlingplass. Markus Asklund (18) har vært heldig. Her jobber han med boring i en tunnel i Oslo-området.
Fotograf: Aleksander Andersen
 

Dette er et eksempel på en politisk sak. De oppstår ikke av seg selv. Det er vi som skaper politikk gjennom det engasjementet vi viser. Vi har flere kanaler for slik politisk innflytelse:

Valgkanalen

Om du har stemmerett, kan du bruke valgkanalenValgkanalen er en betegnelse på valgene som en måte å oppnå politisk innflytelse på. Ved å stemme ved valg er vi med på å bestemme hvem som skal sitte på Stortinget, og dermed også hvem som skal danne regjering. Politiske valg er slik sett en kanal for politisk innflytelse. ved å gi din stemme til bestemte politiske partier. Du kan også påvirke andre til å stemme på bestemte politiske partier.

Organisasjonskanalen

Mange av dere er sikkert medlem av en eller annen organisasjon. Mange organisasjoner jobber for bestemte saker. Elevorganisasjonen jobber for elevenes interesser, blant annet lærlingplasser.

Aksjonskanalen

Streik, sivil ulydighetSivil ulydighet er en politisk aksjonsform som bryter loven, eller som er brudd på andre offentlige bestemmelser. Lovbruddene må være ikkevoldelige og avgrenset til en bestemt sak. og underskriftskampanjer er eksempler på aksjoner som kan rette oppmerksomheten mot en sak. Du kan også bruke nett-tjenester som Facebook til dette.

Mediekanalen

Å få lokalavisa til å skrive om saken du er engasjert i, vil ofte vinne fram. Du kan også skrive leserinnlegg og bruke Internett til dette. 

Relatert innhold