Aktualitet

Statsbudsjettet for 2017

Publisert: 10.10.2012, Oppdatert: 04.03.2017
 • Innbygg
 • Enkel visning
 • Lytt til tekst
 • Skriv ut

Finansminister Siv Jensen legger fram forslag til statsbudsjettet for 2017 i Stortinget, 6. oktober 2016. Foto. Finansminister Siv Jensen (FrP) la 6. oktober 2016 fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017.    

logo aktualitet

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017 ble presentert torsdag 6. oktober 2016.

Det er finansministeren som har det overordnede ansvaret for statsbudsjettet. Finansminister i dagens regjering er Siv Jensen (FrP).       

 

Les mer: Statsbudsjettet.no 

Hovedpunktene i statsbudsjettet 2017

Regjeringen ønsker å bruke 1.257,6 milliarder kroner i 2017. Av disse vil 225 milliarder komme fra oljefondet. Dette tilsvarer 3 % av forventet oljeinntekt og er derfor godt innenfor handlingsregelen som sier at staten skal bruke mindre enn 4 % årlig. Aldri før har regjeringen brukt så mye av oljepengene på statsbudsjettet.

 • Personskatten foreslås kuttet fra 25 % til 24 %. Det blir en liten lettelse i formuesskatten, og trinnskatten endres slik at det blir noe skattelettelser for nesten alle. Men det er de som tjener over en million kroner, som får de største skattelettelsene.
 • 4 milliarder kroner går til en målrettet tiltakspakke mot arbeidsledighet. Disse tiltakene skal først og fremst gå til områder og næringer som er rammet av de fallende oljeprisene.
 • Regjeringen ønsker endring i drivstoffavgiften som gjør at bensin blir 15 øre dyrere og diesel 35 øre dyrere per liter. Årsavgiften på bil reduseres.
 • 33 milliarder kroner er satt av til veier på budsjettet. Det inkluderer bevilgninger til skredsikring og tunneler.
 • 150 millioner kroner går til å styrke arbeidet med tidlig innsats i skolen, og flere lærere skal få tilbud om videreutdanning.
 • Renta på studielånet økes, men de foreslår å gradvis innføre 11 måneders studiestøtte, mot dagens 10 måneder.
 • Bistandsbudsjettet for 2017 er på 33,9 milliarder kroner, noe som tilsvarer 1 % av anslått bruttonasjonalinntekt (BNI).

NRK har opprettet en samleside hvor alle saker knyttet til statsbudsjettet blir publisert.

Fakta om statsbudsjettet

Regjeringen la fram forslaget sitt til statsbudsjett for 2017 torsdag 6. oktober 2017

 • Etter at budsjettet er lagt fram, starter arbeidet med blant annet behandling i fagkomiteene, høringer, produksjon av innstillinger og debatter i Stortinget.
 • Komiteene starter sitt arbeid med budsjettet så snart forslaget er lagt fram. De sender spørsmål til departementene om budsjettet innenfor sine fagområder og inviterer til åpne høringer.
 • Stortinget vedtar budsjettet i desember.
 • Med utgangspunkt i regjeringens forslag utarbeider partigruppene i opposisjon egne alternative budsjetter. Det skjer normalt flere endringer i statsbudsjettet.
 • De mest omfattende endringene skjer i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som kommer i løpet av våren.
 • Regjeringen har som mål å følge handlingsregelen. Den går ut på å holde igjen på pengebruken når økonomien går godt, slik at staten kan bruke mer penger i dårligere tider.
Oppgaver

Aktuelt stoff for

Relatert innhold

Generelt