Oppgave: Løsningsforslag

R1 Eksamen Høsten 2011 med løsningsforslag