Fagstoff

Forsikring og forsikringspremie

Publisert: 24.08.2012, Oppdatert: 04.03.2017
  • Innbygg
  • Enkel visning
  • Lytt til tekst
  • Skriv ut
Tekst på veien

Her lærer du om hva en forsikringsavtale er, og hva forsikringspremie er.

Forsikringsavtale.Forsikringsavtale.
Opphavsmann: NKI Forlaget
  

En forsikring er en avtale mellom en forsikringstaker og et forsikringsselskap.

Gjennom avtalen forplikter forsikringstakeren seg til å betale inn et årlig beløp til forsikringsselskapet. Dette beløpet kaller vi forsikringspremie. Som motytelse forplikter forsikringsselskapet seg til å betale erstatning for skade eller tap på de eiendelene eller personene som forsikringen omfatter. Du kan forsikre deg mot:

  • skade på eiendeler
  • tap av eiendeler
  • skade på helse