NDLA

Norske okkupasjonsdrama

Gjennom filmklipp, fagstoff og kjeldeoppgåver kan du no bli betre kjend med norske okkupasjonsdrama og forholdet deira til dei historiske hendingane dei byggjer på.

Service og samferdsel: Digital delingsøkonomi

Delingsøkonomi vil seie at privatpersonar bruker Internett og appar til å kjøpe, selje, leige eller byte varer og tenester seg imellom.

Medieuttrykk og mediesamfunnet: Forteljeteknikk i bilete

Ein læringssti om biletet som medieuttrykk og om forteljetekniske grep.

Restaurant og matfag: Det ville kjøttet

I denne filmserien følgjer vi viltet frå den augneblinken skotet fell, via utvomming og partering til mørning. Det blir lagt stor vekt på hygiene i filmane.

Tysk: Meine Freizeit

Lær å fortelje og spørje om ulike fritidsaktivitetar og å grunngi kvifor ein liker ein aktivitet.

Brønnteknikk: Oppmerksomhetskrevende arbeid

Læringssti til emnet Oppmerksomhetskrevende arbeid.

Play Pause
Contact us