NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Her kan du finne et mangfold av læringsressurser til alle kompetansemålene for naturfag. Fagstoffmenyen er bygget opp etter læreplanen og kan følges ...

Hva påvirker svingetiden til en pendel?

I dette eksperimentet skal grupper på 2 til 4 elever prøve seg fram, diskutere og reflektere for å...

Read more

Rollespill – debatt: interessekonflikter

Undervisningsopplegg organisert som et rollespill der mange aktører legger fram sine argumenter i et...

Read more

Forslag til årsplan – studieforberedende, NDLA naturfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i...

Read more

Forslag til årsplan – yrkesfag

Detaljert forslag til årsplan. Det er svært mange gode måter å disponere faginnhold og tid på i...

Read more

Contact us