NDLA

Velkommen til NDLA naturfag!

Se hvor lett det er å ta i bruk NDLA naturfag! Om oppbyggingen av menyene, søkemuligheter, tilpassinger og verktøy. ...

Næringskjeder, næringsnett og kretsløp

Næringskjeder, næringsnett og kretsløp er sentrale begreper innen økologi, som er viktige for...

Read more

Informasjonskilder og kildekritikk

Hvilke kilder kan vi stole på, og kan vi bruke dem som vi vil? Vi trenger kompetanse i å søke...

Read more

Åpne og styrte (lukkede) forsøk

Både styrte og åpne forsøk er viktige i naturfaget. I styrte forsøk skal du følge en oppskrift, mens...

Read more

Havet – stort og sårbart

Havet er stort, men blir i stor grad påvirket av menneskelig aktivitet. Vi må ta vare på havet og...

Read more

Contact us