NDLA

Første verdenskrig – krigen som forandret Europa for godt

Første verdenskrig var den mest ødeleggende krig noen gang. ...

Maktbalanse og allianser

I storpolitikken vil stater inngå ulike former for allianser for å styrke sin egen stilling og...

Read more

Skyttergravskrigen

I ettertid kan vi se hvordan politikere og hærførere gjorde fataIe mistak og dårlige vurderinger når...

Read more

Krig på land og til sjøs

Første verdenskrig var preget av intens krigføring både på land og til sjøs.

Read more

Norge og Norden

De nordiske landene holdt seg nøytrale under første verdenskrig, men ikke uten slagsider.

Read more

Contact us