NDLA

Verdien av arbeid

Du vil trolig tilbringe store deler av livet ditt i arbeid. Ved siden av lønn har samarbeid med andre og hvordan du selv opplever arbeidet, mye å si. ...

Å være i jobb

Å være i jobb gir oss inntekt og økonomisk sikkerhet. Tilværelsen blir tryggere og mer forutsigbar...

Read more

Arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljøloven skal sikre at forholdende på arbeidsplassene er tilfredsstillende. Verneombudet er...

Read more

Næringsstrukturen i Norge

På arbeidsmarkedet kjøpes og selges arbeidskraft. Arbeidsgiverne er kjøperne av arbeidskraft, mens...

Read more

Et kjønnsdelt arbeidsmarked?

De fleste vil si at vi har kommet langt når det gjelder likestilling i arbeidslivet i Norge. Likevel...

Read more

Contact us