NDLA

Introduksjon: Styringsform og styringsorganer

Ethvert samfunn utvikler sin egen styringsform og sine egne styringsorganer. Noen viktige ideologiske prinsipper ligger likevel til grunn for de ulike organene. Her skal vi se nærmere på hvilke ...

Regjeringen

Ifølge Grunnloven har regjeringen den utøvende makten i Norge. Det vil si at regjeringen har...

Read more

Stortinget

Stortinget er Norges nasjonalforsamling og vårt øverste folkevalgte organ. Det er det fremste...

Read more

Sametinget – Sámediggi

Samene er, som nordmenn, et eget folk med sitt eget språk, sin egen historie og sin egen kultur.

Read more

Fylker og kommuner - de regionale og lokale styringsnivåene

Vi bor alle i en kommune, og vi er daglig avhengige av de tjenestene som kommunen gir oss på nær...

Read more

Our users think

Recent comments

Contact us