NDLA

I samfunnet

Hva handler egentlig samfunnsfag om og hva mener vi med "samfunnet"? ...

Hvem er jeg?

Spørsmålet «Hvem er jeg?» står sentralt når du skal arbeide med hovedområdet «Individ, samfunn og...

Read more

Du i samfunnet

Hva er det som former oss og gjør oss til den vi er? Er det de genene vi arver fra foreldrene og...

Read more

Sosialisering

Vi blir født inn i et samfunn. På den ene siden kommer vi til en familie bestående av nære...

Read more

Samfunnskontrakten: Å bli voksen

"Er du voksen?" Noen ganger er det bussjåføren som spør, andre ganger er det din mor.

Read more

Contact us