NDLA

Samefolkets dag 6. februar

Den 6. februar markeres Samefolkets dag. Dagen markerer det første samelandsmøtet som ble holdt i Trondheim i 1917. ...

Minoritet i eget land

I 90 land verden over lever til sammen nærmere 370 millioner mennesker som regnes som urfolk (2015).

Read more

Samene – et urfolk i nord

Samene er et urfolk som er bosatt i fire stater: Norge, Sverige, Finland og Russland.

Read more

Sametinget – Sámediggi

Samene er, som nordmenn, et eget folk med sitt eget språk, sin egen historie og sin egen kultur.

Read more

Sametinget og den samiske offentligheten

Norge er et demokratisk land, styrt etter det parlamentariske prinsipp. Det parlamentariske prinsipp...

Read more

Contact us