Eg har ingen brukarkonto, må eg logge på?

Published: 09.06.2016
  • Easy Reader
  • Listen
  • Print

Du treng ingen brukarkonto eller å logge på for å bruke ndla.no. Du ser det same også utan innlogging. Det du får dersom du opprettar ein konto, er tilgang til nokre verktøy for å merkje det du les.

Lærarar og elevar ser også det same. Vi legg ikkje ut hemmelege prøvar til lærarar her.