NDLA

Hos legen

Dette må du kunne på kinesisk når du skal oppsøke legen. ...

Kroppsdeler på kinesisk

Her lærer du de forskjellige kinesiske ordene for kroppsdeler.

Read more

Hos legen – leseøvelse 2

Oppgave i leseforståelse knyttet til leksjonen Hos legen. Les en dialog mellom lege og pasient.

Read more

Beijing – alle reisers mål

Dagens kinesiske ungdom utforsker ikke bare verden, men også sitt eget land, og Beijing er stedet...

Read more

Xi’an – alle hovedsteders mor

Hvis man vil få en fornemmelse av Kinas lange og spektakulære historie, bør man avlegge et besøk i...

Read more

Contact us